You have no items in your shopping cart.

Đai Thêu Vovinam Phong Trào

Quý khách vui lòng xem phần mô tả đầy đủ về sản phẩm bên dưới để có giá chính xác theo số lượng mua.
Manufacturer: Thái Anh Sport
25,000 (VND)
*

ĐƠN VỊ TÍNH: Cái.

CHẤT LIỆU: Vải dầu + xu.

MÀU SẮC: Tùy theo yêu cầu của khách hàng & quy định về cấp đai của từng môn võ. 

 -----------------------o0o------------------------

 Giá mua từ 1 sản phẩm đến 4 sản phẩm: 25,000đ/cái.

 Giá mua từ 5 đến 9 sản phẩm: 20,000đ/cái.

 Giá mua từ 10 sản phẩm trở lên: 16,000đ/cái.

 Số lượng này áp dụng trong một đơn hàng, có thể cộng dồn số lượng từ nhiều màu khác nhau.

 

PRICE BREAKS - The more you buy, the more you save
Quantity5+10+
Price20,000 (VND)16,000 (VND)